آخرین اخبار

اخبار معاونتها، بخشداریها و دفاتر

اخبار فرمانداری

اطلاعیه ها

میز خدمت فرمانداری

شهرستان نایین

مسجد جامع نایین

عنوان

بازار تاریخی نایین

عنوان

باغ مصلی نایین

عنوان

گلزار شهدای نایین

عنوان

قلعه تاریخی محمدیه

عنوان

نارین قلعه نایین در شب

عنوان

مسجد جامع بافران
عبابافی

معرفی شهرستان نایین

گالری تصاویر و فیلم

معرفی فرمانداری شهرستان نایین

قوانین و آیین نامه ها

پیوندهای مفید

انتخابات

آدرس فرمانداری

آدرس: استان اصفهان-شهرستان نایین-خیابان شهید رجایی-فرمانداری شهرستان نایین

کدپستی: ۸۳۹۹۱۱۳۳۳۱

شماره تلفن: ۴۶۲۵۷۶۰۴-۰۳۱

شماره فکس دبیرخانه عادی:۴۶۲۵۶۲۲۸-۰۳۱

شماره فکس دبیرخانه محرمانه: ۴۶۲۵۷۶۰۲-۰۳۱