تماس با ما(بخشداری انارک)

آدرس: شهرستان نایین-شهر انارک-بلوار آیت الله طالقانی-پلاک ۹

شماره تماس: ۴۶۲۰۲۰۴۵-۰۳۱

شماره فکس: ۴۶۲۰۲۵۴۱-۰۳۱

کدپستی: ۸۳۹۷۱۶۳۳۳۷

آدرس الکترونیکی: b-anarak@naein.gov.ir

تماس با ما(بخشداری مرکزی نایین)

آدرس: نایین-خیابان شهید رجایی-فرمانداری شهرستان نایین

شماره تماس:۶-۴۶۲۵۷۶۰۴   بخشدار: داخلی ۱۰۷   دبیرخانه بخشداری: داخلی ۱۴۶

شماره فکس: ۴۶۲۵۸۲۰۰-۰۳۱

کدپستی: ۸۳۹۱۹۱۳۳۳۱

آدرس الکترونیکی: b-markazi@naein.gov.ir

تماس با ما(فرمانداری نایین)

آدرس: نایین-خیابان شهید رجایی-فرمانداری شهرستان نایین

شماره تماس:۶-۴۶۲۵۷۶۰۴

شماره فکس: ۴۶۲۵۸۲۰۰-۰۳۱

کدپستی: ۸۳۹۱۹۱۳۳۳۱

آدرس الکترونیکی: info@naein.gov.ir