نظرسنجی

  • نظر به اهمیت موضوع تکریم ارباب رجوع و لزوم آگاهی از دیدگاه ها و نظرات سازنده مخاطبان برای بهبود مستمر خدمات رسانی با تکمیل فرم زیر مارا در این امر مهم یاری فرمایید. *توجه: پر کردن موارد ستاره دار (*) الزامیست.