سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۱:۲۸:۲۲

اخبار

استاندار اصفهان گفت: در پروژه تأمین آب استان اصفهان از دریای عمان روزانه ۴۰۰ تریلی به طور متوسط حمل لوله به محل این پروژه را انجام می‌دهند، یکهزار و ۳۰۰ جوشکار در این پروژه مشغول به فعالیت و در جبهه‌های متعددی پیمانکاران فعال هستند.

استاندار اصفهان گفت: در پروژه تأمین آب استان اصفهان از دریای عمان روزانه ۴۰۰ تریلی به طور متوسط حمل لوله به محل این پروژه را انجام می‌دهند، یکهزار و ۳۰۰ جوشکار در این پروژه مشغول به فعالیت و در جبهه‌های متعددی پیمانکاران فعال هستند.

۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
استاندار اصفهان گفت: از ابتدا توجه داشتیم که در تأمین آب استان اصفهان از دریای عمان، تمامی پیوست‌های محیط زیست در توافق با مسئولان ارشد استان هرمزگان لحاظ شود که تاکنون بر همین مبنا عمل کرده‌ایم.

استاندار اصفهان گفت: از ابتدا توجه داشتیم که در تأمین آب استان اصفهان از دریای عمان، تمامی پیوست‌های محیط زیست در توافق با مسئولان ارشد استان هرمزگان لحاظ شود که تاکنون بر همین مبنا عمل کرده‌ایم.

۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
استاندار اصفهان گفت: رویکرد دولت سیزدهم و مدیریت استان اصفهان حضور در جمع‌ دانشجویان و جوامع نخبگانی است، این جلسات باعث روشنگری اذهان دانشجویان خواهد شد و از طرفی ما نیز از افکار بکر دانشجویان و جوامع نخبگانی استان بهره‌مند می‌شویم.

استاندار اصفهان گفت: رویکرد دولت سیزدهم و مدیریت استان اصفهان حضور در جمع‌ دانشجویان و جوامع نخبگانی است، این جلسات باعث روشنگری اذهان دانشجویان خواهد شد و از طرفی ما نیز از افکار بکر دانشجویان و جوامع نخبگانی استان بهره‌مند می‌شویم.

۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
استاندار اصفهان گفت: اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد گردشگری دو راهبرد استان برای توسعه هستند، از این رو در برابر گسترش بی رویه صنایع و ایجاد صنایع آب‌بر جدید ایستادگی کرده‌ایم زیرا معتقد هستیم اصفهان دیگر نمی‌تواند بار مضاعفی از آلودگی هوا را تحمل کند و اولویت استان در تأمین آب مصرفی، آب آشامیدنی مردم است.

استاندار اصفهان گفت: اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد گردشگری دو راهبرد استان برای توسعه هستند، از این رو در برابر گسترش بی رویه صنایع و ایجاد صنایع آب‌بر جدید ایستادگی کرده‌ایم زیرا معتقد هستیم اصفهان دیگر نمی‌تواند بار مضاعفی از آلودگی هوا را تحمل کند و اولویت استان در تأمین آب مصرفی، آب آشامیدنی مردم است.

۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
استاندار اصفهان گفت: استان اصفهان به مدت ۹ ماه رتبه نخست عملکرد و ساماندهی اتباع در کشور را داشت و این ساماندهی همچنان ادامه خواهد داشت.

استاندار اصفهان گفت: استان اصفهان به مدت ۹ ماه رتبه نخست عملکرد و ساماندهی اتباع در کشور را داشت و این ساماندهی همچنان ادامه خواهد داشت.

۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
استاندار اصفهان گفت: در اصفهان برای تأمین زمین در طرح نهضت ملی مسکن مورد دچار مشکل بودیم زیرا پایه اصلی مسکن‌های حمایتی تأمین زمین است، اخیراً موضوع زمین در شهرستان و شهر اصفهان حل شده است و منطقه ۸۰۰ هکتاری برای این موضوع انتخاب و بخشی از کار جلسات و کارگروه‌های مرتبط نیز برگزار شده است با اختصاص این زمین می‌توانیم تأمین مسکن خبرنگاران و اصحاب فرهنگ و هنر استان را نیز دنبال کنیم.

استاندار اصفهان گفت: در اصفهان برای تأمین زمین در طرح نهضت ملی مسکن مورد دچار مشکل بودیم زیرا پایه اصلی مسکن‌های حمایتی تأمین زمین است، اخیراً موضوع زمین در شهرستان و شهر اصفهان حل شده است و منطقه ۸۰۰ هکتاری برای این موضوع انتخاب و بخشی از کار جلسات و کارگروه‌های مرتبط نیز برگزار شده است با اختصاص این زمین می‌توانیم تأمین مسکن خبرنگاران و اصحاب فرهنگ و هنر استان را نیز دنبال کنیم.

۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
استاندار اصفهان گفت: در انتخابات سال گذشته مردم ما به یاری روشنگری رسانه بسیار هوشمندانه عمل کردند بالاخص در شهرستان‌هایی که هدف دشمن بود شاهد حضور پرشور مردم پای صندوق های رأی بودیم.

استاندار اصفهان گفت: در انتخابات سال گذشته مردم ما به یاری روشنگری رسانه بسیار هوشمندانه عمل کردند بالاخص در شهرستان‌هایی که هدف دشمن بود شاهد حضور پرشور مردم پای صندوق های رأی بودیم.

۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
استاندار اصفهان از اتخاذ بیش از ۵۰ مصوبه لازم‌الاجرا در نشست شورای اداری مشترک استان و شهرستان اصفهان، بمنظور توسعه و آبادانی شرق این شهرستان خبرداد.

استاندار اصفهان از اتخاذ بیش از ۵۰ مصوبه لازم‌الاجرا در نشست شورای اداری مشترک استان و شهرستان اصفهان، بمنظور توسعه و آبادانی شرق این شهرستان خبرداد.

۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
استاندار اصفهان گفت: سفرهای شهرستانی با اولویت مناطق محروم از ابتدای دولت سیزدهم در استان اصفهان انجام و اکنون به در ایستگاه آخر به شهرستان اصفهان رسیده است

استاندار اصفهان گفت: سفرهای شهرستانی با اولویت مناطق محروم از ابتدای دولت سیزدهم در استان اصفهان انجام و اکنون به در ایستگاه آخر به شهرستان اصفهان رسیده است

۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
استاندار اصفهان در سفر منطقه ای به شرق شهرستان اصفهان بر پیگیری مسائل و مشکلات شهرها و روستاهای این بخش به منظور حل آن ها تأکید کرد.

استاندار اصفهان در سفر منطقه ای به شرق شهرستان اصفهان بر پیگیری مسائل و مشکلات شهرها و روستاهای این بخش به منظور حل آن ها تأکید کرد.

۶ اردیبهشت ۱۴۰۳