موقعیت و شرایط آب و هوایی

شهرستان نایین از شمال به استان سمنان، از شرق به استان خراسان، از جنوب به استان یزد و از مغرب به شهرستان‌های اردستان و اصفهان محدود می‌شود. این شهرستان با مساحتی برابر ۲۵۵۰۰ کیلومتر مربع وسیع‌ترین شهرستان استان اصفهان است که در حال حاضر شامل دو بخش مرکزی، انارک و سه نقطه شهری به نام نایین،انارک و  بافران و دهستان ها شامل کوهستان به مرکزیت روستای بلان، بهارستان به مرکزیت روستای کجان، بافران به مرکزیت روستای بافران، لای سیاه به مرکزیت روستای هماباد، چوپانان به مرکزیت روستای چوپانان می باشد. شهرستان در ۵۲ درجه و ۳۵ دقیقه تا ۵۵ درجه و ۲ دقیقه طول شرقی جغرافیایی و در ۳۲ درجه و ۳۰ دقیقه تا ۳۴ درجه و ۱۵ دقیقه عرض جغرافیای در فاصله ۱۴۵ کیلومتری شرق مرکز استان قرار دارد. شهرستان نایین از شمال به استان سمنان، از شرق به استان خراسان، از جنوب به استان یزد و از مغرب به شهرستان‌های اردستان و اصفهان محدود می‌شود و در حاشیه جنوبی کویر مرکزی ایران قرار گرفته است. شهرستان نایین به لحاظ تنوع اقلیمی شامل ۳۷% کوهستانی، ۵۱% دشتی، ۷% تپه های ماسه ای و تاغزار، ۵% کویرسرزمین بسیار متنوع و غنی به لحاظ طبیعت و دارای ظرفیتهای سرشار برای اجرای طرح های گوناگون اقتصادی از قبیل فعالیتهای معدنی، اکوتوریسم، صنایع دستی، صنایع معدنی و واحدهای صنعتی متنوع می باشد. از لحاظ شرایط آب و هوایی کلی گرم و خشک بوده ولی دارای میکرو اقلیمهای محلی متنوعی بوده بطوریکه از کوهستان های برف گیر و ییلاقی و مرتفع جنوب غرب تا دشت کویر در شمالشرق متغیر است . ارتفاع نایین از سطح دریا ۱۵۸۰ متر، عرض جغرافیایی آن ۳۲ درجه شمالی و طول آن ۵۲ درجه شرقی است. کوهسارهای آن هیچکدام از ۱۸ کیلومتر به شهر نایین نزدیک تر نیستند. کوه‌های سمت شمال رشته‌ای است به نام کوه سرخه که دنباله آن به رشته‌ای به نام بید کوه منتهی می‌شود. در سمت جنوب غربی رشته‌ای به نام کوه سره با ارتفاع ۲۳۳۰ متر از سطح دریا مرتفع‌ترین کوههای اطراف نایین است. رشته کوه سارو نیز در سمت جنوب غربی نایین قرار دارد که به رشته‌های ((پرویز)) و ((بنوید)) در جنوب نایین می‌پیوندد. نایین در ۱۴۰ کیلومتری شمال شرق مرکز اصفهان و دقیقا در مرکز ایران واقع شده است