مشکلات و نیازمندیهای محیط زیست

بحران خشکسالی در مناطق تحت مدیریت و لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه

 • متاسفانه طی چند سال متوالی گذشته خشکسالی شدید و کم سابقه عرصه های زیست محیطی شهرستان نایین و بطور خاص پناهگاه حیات وحش عباس آباد را فرا گرفته و در سال ۱۴۰۰ خشکسالی بی سابقه حادث گردیده بطوریکه بارندگی در سال زراعی ۱۴۰۰ و تا پایان اسفند ماه ۷/۳۳ میلیمتر بوده و برخی از نقاط در سطح منطقه و زیست بومهای اطراف کمتر از ۱۰ میلیمتر بوده است که چنین خشکسالی بی سابقه صدمات بسیار گسترده و جبران ناپذیری بر پیکره پوشش گیاهی و چشمه ساران منطقه وارد شده است .بطوریکه بخش اعظمی از پوشش اصلی مرتعی از جمله قیچ زارها ،درمنه زارها ، تاغزارها ، اشنان زارها و جوامع بادام کوهی و بنه خشک گردیده که جبران آن نیز به شرط بارش نرمال و ترسالی نیزدهها سال طول خواهد کشید و به تبع آن چنین شرایطی حفاظت پایدار از حیات وحش بسیار غنی و کم نظیر این زیست بوم بویژه ذخایر کمیاب و در خطر انقراض جانوری را با چالش های عدیده و سخت مواجه نموده است.
 • اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نایین نیز طی سالیان گذشته با استفاده از پیش بینی های شرایط بارش، تغییرات اقلیم و استمرار خشکسالیهای شدید حداکثر اهتمام خود را نسبت به برنامه ریزیهای کوتاه مدت تا بلند مدت جهت حفاظت همه جانبه از عرصه های زیست محیطی بویژه پناهگاه حیات وحش عباس آباد به کار گرفته و در این راستا پروژه و طرحهای گوناگون و بسیار موثر حفاظتی شامل لایروبی و انجام تعمیرات مستمر و مداوم  بیش از ۴۰ موردچشمه ساران ،تسطیح جاده های آبرسانی بالغ بر ۱۰۰ کیلومتر در سال  ،انجام تعمیرات ۱۲ باب مخازن آبی، احداث  ۵ باب مخازن آبی جدید ،آبگیری ۳ باب آب انبار از سطوح باران گیر ،آبرسانی سیار بالغ  بر ۶۰۰۰۰۰ لیتر در سال ، لوله گذاری و انتقال آب به مخازن، علوفه رسانی به مناطق حساس ( بالغ بر۲۰تن در سال ۱۴۰۰)  و… اجرا گردیده و از طرفی پروژه و بر نامه های اجرایی متعدد و بسیار ضروری پیش بینی گردیده که اجرای آنها همانند قبل ،حمایتهای مستمر و بیش از پیش کلیه مسئولین محترم سازمانی و فرابخشی بویژه ستاد مدیریت بحران شهرستان و استان  جهت خروج ایمن از بحران خشکسالی را می طلبد.
 • کمبود شدید نیرو و امکانات یکی از مشکلات اساسی است بطوریکه کل پرسنل محیط زیست شهرستان نایین علیرغم اهمیت ملی و جهانی عرصه های زیست محیطی و پهناور شهرستان  و وظایف گسترده  گشت و کنترل شبانه روزی در مناطق تحت مدیریت( حدود ۴۵۰۰۰۰ هکتار ) ،محیط انسانی ، اداری ،روابط عمومی ، امو تحقیقاتی و پژوهشی ، جمعاً ۱۳ نفر می باشند.( ۴ نفر اداره شهرستان و ۸ نفر در محیط بانی چوپانان و بیاضه) لذا  تقویت  نیرو و توسعه پاسگاههای محیط بانی و زیر ساختهای حفاظتی یکی از موثرترین ومطمئن ترین راهکار تامین امنیت کویر در بخش وسیعی از استان اصفهان  و شهرستان نایین و خورو بیابانک می باشد چرا که تقویت زیر ساختها با توجه به ماهیت کاری محیط بانان و حضور شبانه روزی و مجدانه آنها در اقصی نقاط حوزه بیابان و کویر ، علاوه بر اهداف سازمانی کمک بزرگی به اهداف دیگر سازمانها و نهادها از جمله  کمک به کاهش دغدغه های امنیت کویر مرکزی خواهد نمود و با اشاعه این حقیقت می توان حمایت ها و همکاری های بیشتر کلیه ارگان ها و مسئولین را در اختصاص بودجه و امکانات به محیط زیست را بدست آورد.
 • کمبود بودجه و اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای در حوزه محیط زیست شهرستان با توجه به گستردگی مناطق تحت مدیریت و مساعدت لازم در اختصاص بودجه در کمیته برنامه ریزی شهرستان
 • تامین بودجه جهت خرید ۳ دستگاه  خودرو مناسب و  ۶  دستگاه  موتورسیکلت حفاظتی با توجه به فرسودگی و مستعمل بودن ۲ دستگاه خودرو و ۷ دستگاه موتورسیکلت موجود در منطقه   
 • تامین بودجه جهت خرید خودرو آبرسان( کامیون ) و تراکتور و سایر ادوات لازم  جهت آبرسانی و بهسازی و تسطیح  جاده های آبرسانی و دسترسی در مناطق تحت مدیریت
 • تامین بودجه به منظور برق رسانی  و تجهیز چاه آب مدیریت بحران اداره محیط زیست در پناهگاه حیات وحش عباس آباد و تسطیح اراضی پیرامون و کاشت علوفه مورد نیاز حیات وحش منطقه
 • تامین بودجه جهت احداث دو پاسگاه محیط بانی در منطقه بزرگی انارک  و یک واحد در پناهگاه حیات وحش عباس آباد
 • تامین بودجه جهت ساخت انبار ذخیره علوفه مورد نیاز حیات وحش در مواقع بحران در محدوده پناهگاه عباس آباد با توجه به وسعت منطقه و بحران خشکسالی
 • اختصاص بودجه متناسب با عرصه زیست محیطی شهرستان جهت مدیریت بحران خشکسالی  در راستای انجام تعمیرات آب انبارهای موجود و لایروبی چشمه ساران و احداث  آبشخورهای جدید
 • تامین بودجه  جهت ساخت ۵ باب مخزن ذخیره آب  با  استفاده از سطوح باران گیر در پناهگاه عباس آباد و منطقه بزرگی
 • تامین بودجه مورد نیاز جهت نصب دکل وتجهیزات بی سیم جهت برقراری ارتباط با واحدهای چوپانان و بیاضه  و نصب دکل تکرار کننده در ارتفاعات  اصلی منطقه و همچنین خرید دوربین های پایش از منطقه

 

 سایر مشکلات در حوزه استحفاظی و مناطق تحت مدیریت

 • گسترش روز افزون سلاح در دست مردم و تخلفات شکار و صید، که نیاز به بازنگری در قوانین و ضبط سلاحهای منجر به تخلف جهت بازدارندگی و در راستای کمک به حفظ محیط زیست و حیات وحش کشور اهمیت بسزائی دارد.
 • چرای مفرط دام بویژه در زیستگاهها و نواحی حساس وآسیب پذیر بودن وشکننده بودن بسیاری از زیست بومها با توجه به بحران خشکسالی در عرصه هاسی زیست محیطی شهرستان  
 • گسترش معادن وعدم رعایت اصول زیست محیطی در هنگام بهره برداری و جاده های دسترسی که صدمات زیادی به انسجام ویکپارچگی زیست بومها وارد می سازد .