ظرفیتهای زیست محیطی

 • شهرستان نایین با وسعت  ۲۹۵۲۰۰۰هکتاروسعت  شامل حدود ۳۷ % کوهستانی ، ۵۱% دشتی ، ۷% تپه های ماسه ای و تاغزار ، ۵% کویرسرزمین بسیار متنوع و غنی به لحاظ طبیعت و دارای ظرفیتهای سرشارجهت اجرای طرح های گوناگون زیست محیطی ، برنامه ریزی و بهره برداری اصولی نسل امروز و ماندگاری میراث گرانبهای طبیعی و گنجینه های ژنتیکی برای آیندگان.
 • وجود عرصه ها و زیست بومهای ارزشمند و متنوع جهت حفاظت از حیات وحش و ذخایر ژنتیکی
 • وجودظرفیتهای عالی جهت ارتقاء بخشی از مناطق تحت مدیریت این شهرستان  به پارک ملی
 • وجود جمعیت های چشمگیر وغنی از حیات وحش مانند جمعیت کل و بز ، قوچ و میش ،در پناهگاه حیات وحش عباس آباد.
 • وجود ذخیره گاه های ارزشمند و ملی گونه های کمیاب ، نادر و یا در خطر انقراض از جمله جبیر، یوزپلنگ ، گربه شنی، پلنگ ، گربه پالاس ، شاه روباه ، زاغ بور ، هوبره ، وارانوس و …. که مستندات بدست آمده در سالهای اخیر درسطح ملی و بین المللی حائز اهمیت می باشد
 • شهرستان نایین و پناهگاه حیات وحش عباس آباد بعنوان یکی از زیستگاه های یوزپلنگ آسیایی نزد سازمان و مراجع بین المللی مطرح است .
 • به استناد مطالعات علمی شهرستان پهناور نایین استثنایی ترین زیستگاه ها و جمعیت های بی نظیری از سه گونه شاخص هوبره (پرنده مورد توجه بین المللی و بویژه اعراب) ، زاغ بور (نماد و تنها پرنده آندمیک ایران و گنجینه منحصر بفرد ژنتیکی و اکوتوریسمی) ، گربه شنی (کوچکترین گربه سان ایران و مورد توجه جهانیان)را در بر می گیرد.
 • وجود مجموعه وزیستگاه منحصر بفرد و عظیم « ریگ جن » بعنوان یک اکوسیستم خاص و ویژه بعنوان بزرگترین ماسه زار جهان در مجاورت پناهگاه حیات وحش عباس آباد .شامل عرصه ها و چشم انداز های منحصر بفرد از تپه های ماسه ای ، جنگل های باستانی تاغ و گونه گیاهی و جانوری خاص بطور مثال این عرصه را می توان بهشت گربه سانان کوچک مانند گربه وحشی ، گربه شنی و کاراکال و همچنین روباه شنی می باشد.
 • وجود ظرفیتهای سرشار اکوتوریسمی جهت صنعت گردشگری بویژه جذب توریست بین الملل در راستای توسعه و تحول اقتصادی – اجتماعی و ارتقای مراودات فرهنگی – سیاسی و همزمان ایجاد حساسیت بیشتر همگانی نسبت به توسعه حفاظت وجلب مشارکت عمومی در صیانت از طبیعت و منابع زیست محیطی
 • وجود توانمندیها و بسترهای بسیار مطلوب جهت حفاظت واحیای گونه های نادر ، کمیاب ویا در خطر انقراض
 • وجود ظرفیتهای کم نظیر و بعضا استثنایی ار عرصه های دوران مختلف زمین شناسی و توسعه ژئوتوریسم
 • وجود بسترهای مطلوب وبسیار متنوع در زمینه آموزشی ، تحقیقات و پژوهش های زیست محیطی
 • وجود ماهیت واصالت فرهنگی در شهرستان نایین که می تواند با برنامه ریزی و عنایت لازم بستر بسیار موثر در پیاده سازی و موفقیت طرحهای ارتقای آموزش و مهارتهای همگانی زیست محیطی و همراه نمودن آحاد و توده های مردم ومسئولین با امر حفاظت است
 • وجود وگسترش پاسگاههای محیط بانی در سطح این شهرستان و حوزه کویر با توجه به ماهیت کاری و حضور مستمر محیط بانان در اقضی نقاط کویر مرکزی علاوه بر تحقق اهداف سازمانی خود می تواند ظرفیتی مطمئن و کم نظیر در کمک به ارتقای شاخصهای امنیتی واجتماعی حوزه گسترده کویر مرکزی و همچنین عند الزوم منشاء اثر برای کمک به مدیریت بحران به حساب آید .
 • وجود تجارت با ارزش در زمینه توسعه آموزشهای عمومی و تخصصی زیست محیطی و جلب مشارکتهای عمومی درامر حفاظت .