درباره فرمانداری

نایین که زمانی تابع یزد بود درسال ۱۳۲۷ هجری شمسی در محدوده اداری اصفهان جای گرفت و رسماً شهرستان اعلام شد و بخشداری آن به فرمانداری تبدیل گشت.

[/vc_ro