حوزه انسانی محیط زیست

با توجه به وجود سه محدوه صنعتی در شهرستان  نایین (شهرک صنعتی نایین با ۳۰۰ هکتار وسعت ، ناحیه صنعتی نیستانک با ۷۳ هکتار و ناحیه صنعتی انارک با ۳۰ هکتار )و همچنین پراکندگی برخی صنایع دیگر در خارج از نواحی صنعتی و بیش از ۴۰ واحد معدن فعال و وجود بیش ۳۵۰ واحد دامداری و مرغداری در عرصه شهرستان و پراکندگی  این واحدها ، این اداره  علیرغم کمبود نیرو ودر راستای رسالت سازمانی خود نسبت به پایش شبانه روزی و بررسی وضعیت الایندگی  و کنترل دفع اصولی پسماندها اقدام نموده و همچنین نسبت  به  پاسخگویی به موقع به  استعلامهای احداث ، بهره برداری ، افزایش ظرفیت ، و بررسی شکواییه های زیست محیطی  و جلوگیری از آلایندگی زیست محیطی و برگزاری جلسات کارگروه مدیرت پسماندها اقدام می نماید.

پیشنهادات ، در حوزه محیط انسانی شهرستان نایین  و ظرفیت ها و مشکلات

  • احداث شهرک صنعتی جدید در محل مناسب در حوزه شهرستان جهت جانمایی اصولی کلیه صنایع با توجه به محل نامناسب شهرک صنعتی نایین  و عدم  موافقت با احداث واحدهای بالاتر از رده ۴ در شهرک مذکور
  • اختصاص قطب های مناسب دامداری در محلهای اصولی و مجاز جهت جلوگیری از پراکنش آلودگی و تخریب کمتر منابع طبیعی و جلوگیری از انتقال ریز گردها از  نیازهای زیست محیطی شهرستان می باشد.
  • توجه و دقت لازم برخی دستگاهها به اصول اکولوژیکی و آمایش سرزمین و عدم تصمیم گیری های غیر کارشناسی در جهت پیگیری ایجاد صنایعی که الزاما بسیار نیازمند حجم زیادی از آب بوده در حالی که شهرستان نایین در کل در اقلیم خشک می باشد.
  • انجام برنامه ریزی شایسته از سوی دستگاه های ذیربط و تسریع در استفاده اصولی  از پساب خروجی تصفیه خانه شهری نایین و انارک و… بعنوان منابع پایدار و ارزشمند آبی در شرایط بحران کمبود آب شهرستان با اقلیم خشک و همزمان رفع دغدغه های زیست محیطی
  • پسماندها و نخاله های ساختمانی و مدیریت آن یکی از مهمترین دغدغه های جوامع امروزی است. بنا براین پیگیری و تسریع در اخذ مجوزهای لازم جهت تملک محلهای دفع پسماند عادی شهری و روستایی و محل پسماندهای پزشکی از سوی دستگاههای ذیربط  و با توجه به مصوبات کارگروه مدیریت پسماند ضروری می باشد.