جمعیت و ویژگیها

جمعیت:

جمعیت شهرستان نایین براساس سرشماری سال ۱۳۹۵ برابر با ۳۹۲۶۰ نفر می باشد.

ویژگیهای شهرستان نایین:

 • ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﺟﻨﻮﺏ ﻭ ﻏﺮﺏ ﺑﻪ ﺷﺮﻕ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺘﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ- ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ﻭ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺿﺎ : ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻧﺎﻳﻴﻦ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺠﻴﺸﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩﻩ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﻛﺸﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﻪ ﻏﺮﺏ ﺑﻪ ﺷﺮﻕ ﻭ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﺟﻨﻮﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺳﺒﻚ ﻭ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﺼﻮﻝ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺳﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﻛﺸﻮﺭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺬﺏ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ،ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﻮﺩ.
 • دسترسی آسان به شبکه حمل و نقل و جاده ای و ریلی کشور.

 • عبور خطوط اصلی و ملی انرژی (عبور خطوط اصلی انتقال نفت جنوب به اصفهان و شمال و عبور خطوط اصلی انتقال گاز طبیعی، خط هشتم و یازدهم سراسری و خطوط انتقال برق سراسری) که به شدت مورد توجه استانی و ملی جهت سرمایه گزاریهای صنعتی و توسعه صنعتی قرار گرفته است..
 • ظرفیتهای علمی و مراکز آموزشی عالی با قابلیت گسترش.
 • وجود ذخایر عظیم فلزی و غیرفلزی در منطقه بویژه بخش انارک همراه با دانش بومی باسابقه معدن و وجود متخصصین مجرب.
 • وجود معادن بزرگ موجود : معادن خاک رس ، معادن خاک صنعتی بویژه کاشی ، معادن فلزی سرب ، آهن و معادن سنگ های ساختمانی
 • سایت مهم پسمانداری هسته ای در منطقه انارک
 • وجود اراضی وسیع و مسطح جهت استقرار صنایع.
 • فراهم بودن شرایط توسعه پایاپای صنعت و معدن.
 • وجود صنایع قطعه ساز خودرو.
 • موقعیت مساعد شهرستان برای اجرای طرح هاب(بارانداز مرکزی کشور).
 • شهرت جهانی نایین به لحاظ صنعت پرجاذبه فرش و دانش بومی تولید آن.
 • برخورداری از جاذبه های گردشگری و وجود بناهای تاریخی.
 • وجود ۲۳۷ واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه و تولید  ۱۸۰۰۰ تن گوشت مرغ در سال ۱۳۹۳ و کسب رتبه دوم و ۱۰ درصد تولید استان.
 • وجود ۷ واحد مرغداری تخمگذار با ظرفیت ۳۳۰ هزار قطعه.
 • شرایط مساعد جغرافیای برای دامداری.
 • تنوع زیست محیطی و پتانسیل بالای رونق صنعت اکوتوریسم در سطح شهرستان از قبیل :
 • پناهگاه حیات وحش عباس آباد با وسعت ۰۰۰/۴۰۰ هکتار، منطقه شکار ممنوع بزرگی با وسعت ۰۰۰/۲۴۱ هکتار ، منطقه ممنوعه هیزم چاه با وسعت ۰۰۰/۱۵۰ هکتار
 • واقع شدن ۷۵% پارک ملی و منطقه حفاظت شده سیاهکوه نایین در شهرستان نایین
 • دارای تنوع کم نظیر از حیات وحش بطور مثال در پناهگاه حیات وحش عباس آباد تاکنون ۴۳ گونه پستاندار ، ۹۶ گونه پرنده دائمی ، ۱۷۶ گونه پرنده مهاجر و ۴۲ گونه خزنده و بیش از ۴۰۰ گونه گیاهی شناسایی شده است.
 • وجود جمعیت های چشمگیر وغنی از حیات وحش مانند جمعیت چندین هزار راسی کل و بز ، قوچ و میش در پناهگاه حیات وحش عباس آباد.
 • وجود ذخیره گاه های ارزشمند و ملی گونه های کمیاب ، نادر و یا در خطر انقراض از جمله جبیر، یوزپلنگ ، گربه شنی، پلنگ ، گربه پالاس ، شاه روباه ، زاغ بور ، هوبره ، وارانوس و ….
 • شهرستان نایین و پناهگاه حیات وحش عباس آباد بعنوان یکی از مهمترین زیستگاه های یوزپلنگ آسیایی نزد سازمان و مراجع بین المللی مطرح است .
 • به استناد مطالعات علمی شهرستان پهناور نایین استثنایی ترین زیستگاه ها و جمعیت های بی نظیری از سه گونه شاخص هوبره (پرنده مورد توجه بین المللی و بویژه اعراب) ، زاغ بور (نماد و تنها پرنده آندمیک ایران و گنجینه منحصر بفرد ژنتیکی و اکوتوریسمی) ، گربه شنی (کوچکترین گربه سان ایران و مورد توجه جهانیان)را در بر می گیرد.
 • وجود مجموعه وزیستگاه منحصر بفرد و عظیم « ریگ جن » بعنوان یک اکوسیستم خاص و ویژه .
 • عرصه ها و چشم انداز های منحصر بفرد از تپه های ماسه ای ، جنگل های باستانی تاغ و گونه گیاهی و جانوری خاص بطور مثال این عرصه را می توان بهشت گربه سانان کوچک مانند گربه وحشی ، گربه شنی و کاراکال و همچنین روباه شنی می باشد.