جاذبه های معدنی

ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﺑﺨﺶ ﺍﻧﺎﺭﻙ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻌﺪﻥ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺍﺭﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﺳﻨﮓ ﺳﺮﺏ ﺍﺯ ﻣﻌﺪﻥ ﻧﺨﻠﻚ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺬﺏ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﮔﺮﺩﺩ. ﭼﻨﺎﻧﮕﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﺪﻥ ﺳﺮﺏ ﻧﺨﻠﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﻭ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻋﻤﻖ ۲۵۰ ﻣﺘﺮﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻗﻠﻌﻪ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻃﺎﻗﻲ ﻧﺨﻠﻚ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﺁﺛﺎﺭ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ۷۰ ﺗﺎ ۸۰ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﻌﺪﻥ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺁﻟﻤﺎﻥ،ﺭﻭﺳﻴﻪ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ.

 

 

با عنایت به وجود ذخایر و مواد معدنی متنوع و نسبتاً فراوان در جای جای این شهرستان و انجام اکتشافات مقدماتی توسط شرکت تکنو اکسپورت روسیه در سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸ و شناسایی اندیس ها و ذخایر معدنی فراوان (وجو بیش از ۴۵ معدن دارای پروانه بهره برداری ، ۶۰ معدن دارای پروانه اکتشاف و گواهی کشف و حدود ۳۵ معدن متروکه) ، هدایت سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این بخش بسیار جواب گو و اقتصادی خواهد بود. دو شهر نایین و انارک که در حال حاضر مطالعات مقدماتی اکتشافی آن توسط شرکت فولاد مبارکه و سازمان زمین شناسی صورت گرفته حاکی از ذخایر مناسب می باشد که نوید آینده بسیار خوبی برای تحرک در بخش معادن منطقه می باشد. سایر پتانسل های موجود در این حوزه از قرار زیر می باشد :

 • وجود تعداد ۳۵ معدن متروکه وغیرفعال و امکان واگذاری آن به بخش خصوصی از طریق مزایده
 • تعیین تکلیف و فعال نمودن معدن سنگ آهن چاه پلنگ
 • انجام اکتشاف عمقی به روش ژئوفیزیک توسط تیم مشترک فولاد و سازمان زمین شناسی.
 • بازگشایی افق ۲۴۰ تا ۳۶۰ متری مجتمع معدنی نخلک،استفاده ازآب معدن دربخش صنعت،احداث کارخانه فرآوری به روزمجاورمعدن،راه اندازی موزه معدن وواگذاری معادن متروکه متعلق به دولت مثل چاه خربزه،پتیار،خونی،کالکافی،باقروقو … به شرکت تهیه وتولیدموادمعدنی ایران
 • پیگیری بحث ژئوتوریسم درمنطقه،وجودمعادن زیرزمینی،کوره های ذوب ودودکشهای قدیمی،موادمعدنی متنوع (۴۶ نوعمادهمعدنی) به همراه جاذبه های تاریخی نایین وانارک

حوزه تجارت

 • قدمت و سابقه ۸۰ ساله فرش دستباف نایین و وجود تجار خوشنام و با سابقه و طرح و نقشه های متنوع ، بازار جهانی خوبی را برای برند شدن این محصول ایجاد نموده است. لذا تولید ، فروش داخلی و به ویژه صادرات این محصول می تواند اشتغال مناسب با حداقل امکانات را برای شهرستان در بر داشته باشد. سایر پتانسل های موجود در این حوزه از قرار زیر می باشد :
 • تولید فرش دستباف وصنایع جانبی از قبیل طراحی،رفوگری،رنگ رزی،قالیشوئیو فعالیت در زمینهفروش،صادرات و…
 • احداث خانه فرش در شهرستان(ایجاد مراحل تولید فرش از ابتدا تا انتها ء به همراه آموزش بافت فرش)
 • احداث کارگاههای تولیدی کوچک برای تامین و کشتار مرغ در شهرستان
 • ساماندهی صنوف مزاحم و نیمه مزاحم اعم از تولیدی و خدماتی و ارائه خدمات
 • نگهداری انبارشرکت غله وخدمات بازرگانی جهت تامین کالاهای مورد نیاز شهروندان ،پرداخت تسهیلات جهت ساخت سیلوی ذخیره سازی گندم،انبار ذخیره سازی کالا ودوگانه سوز نمودن نانوائی ها
 • راه اندازی بازار مرکزی میوه و تره بار
 • ساخت مکانی برای برگزاری انواع نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا ونمایشگاههای تخصصی